تلکس اكو ويژن: فروس 58 درصد از پيش بيني هايش را محقق كرد
چهارشنبه، 13 آذر 1392 - 12:30     کد خبر: 13775

به گزارش اكو ويژن ـ شركت فروسيليس ايران در دوره 6 ماهه نخست سال جاري با اختصاص 1016 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 58 درصد از پيش بيني هايش را محقق پوشش داد.
به گزارش اكو ويژن، شركت فروسيليس ايران پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 92 را در اسفند ماه 91 و فروردين ماه 92 به صورت حسابرسي شده مبلغ 1217 ريال، در خرداد ماه 92 مبلغ 1547 ريال ،در مرداد ماه 92 مبلغ 1487 ر ي ال و در آبان ماه 92 مبلغ 1786 ريال اعلام كرده است و طي دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 92 با اختصاص 1016 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 58 درصد از پيش بيني هايش را محقق كرد.

"فروس"پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 را در نخستين پيش بيني حسابرسي شده مبلغ 754 ريال،و در آخرين پيش بيني مبلغ 804 ريال اعلام كرده بود كه مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 1159 ريال به ازاي هر سهم محقق شده و بر اساس اطلاعات تجد ي دارائه شده فوق مبلغ 1169 ريال اعلام شده است .

برگشت به تلکس خبرها