اكو ويژن : واريز هشتاد و چهارمين مرحله يارانه نقدي
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 16:00 کد خبر:81293
اخبار اكو ويژن - يارانه نقدي بهمن ماه 96 ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ ام بهمن واريز مي شود.

به گزارش اكو ويژن - سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام كرد، هشتاد و چهارمين مرحله يارانه نقدي ساعت 24 روز پنجشنبه 26 بهمن به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد. مبلغ يارانه بهمن از بامداد روز جمعه قابل برداشت خواهد شد.

مبلغ يارانه دريافتي هر يك از مشمولان دريافت يارانه نقدي همانند ماه‌هاي گذشته 45.500 تومان است .